Welkom op de website van:
welkom - programma - de fanfare - interne opleiding - ons dorp - vrienden - links - contact
Programma
Vakantie
8 juli Begin zomervakantie
Einde vakantie
24 augustus Eerste repetitie na vakantie
Opluisteren
10 september Schuttersdag
Concert
19 november Vriendenconcert
 
bekijk volledige programma
Welkom
op de website van fanfare St. Cecilia Ubachsberg

Fanfare St. Cecilia Ubachsberg is opgericht 12 juli 1909 en staat onder leiding van dirigent: Georges Moreau

Actueel:

Nieuwe voorzitter en bestuur

Fanfare St.Cecilia koos een nieuwe voorzitter en bestuur. De voorzittershamer wordt nu gehanteerd door Maurice Engelen. Het secretariaat is in handen van Gert Enning. Met ondersteuning van diverse commissies zal het nieuwe bestuur de komende tijd de organisatie op zich nemen

Van fanfarezaal tot multifunctioneel centrum

Er wordt, zoals op de foto is te zien, voortvarend gewerkt aan de renovatie van zowel de voormalige fanfarezaal als het belendend voormalig soosgebouw.


Een nieuw te creëren aanbouw verbindt beide gebouwen met elkaar. Deze gebouwen deden in het (grijze) verleden dienst als schoolgebouwen. Zodoende ontstaat een gemeenschapsvoorziening voor geheel Ubachsberg. De nieuwe voorziening krijgt dan ook, gelet op de historie van beide gebouwen, de toepasselijke naam multifunctioneel centrum ‘De Auw Sjoeël’.
Voor het beheer en de exploitatie van het nieuwe centrum is de “Stichting Multifunctioneel Centrum ‘De Auw Sjoeël’ Ubachsberg” opgericht, welke na oplevering van de bouwactiviteiten haar beheer en exploitatie taken zal gaan uitvoeren.Contact: Gert Enning, secretaris
E-mail:
programma de fanfare onze jeugd ons dorp vrienden links contact